هدف ثبت ژیندا

رسالت ما خدمت به مردم کردستان است

وکیل

شما می توانید از طریق تماس تلفنی یا پیام آنلاین از بهترین وکیل در موضوعات حقوقی مشاوره دریافت نمایید

تشکیل پرونده و پیگیری سریع

ظرف مدت ۲ تا ۳ روز کاری پرونده شما تشکیل و دادخواست ، شکواییه و لایحه را با وکیل مربوطه و بصورت حرفه ای تنظیم و ارجاع دهید

حمایت کامل از موکلین

پیگیری دقیق پرونده ها و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به موکلین در طول مدت دادرسی توسط وکلا و قضات حرفه ای و کارآزموده موسسه